• a

Danh mục sản phẩm

Click chuột để xem ảnh gốc

Bằng tải

Số lượng
Cân bằng tải là phương thức phân phối lưu lượng truy cập mạng đều nhau trên một vùng tài nguyên hỗ trợ ứng dụng. Các ứng dụng hiện đại phải xử lý đồng thời hàng triệu người dùng và trả về chính xác văn bản, video, hình ảnh và dữ liệu khác cho từng người dùng một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Để xử lý lưu lượng truy cập cao như vậy, hầu hết các ứng dụng sở hữu nhiều máy chủ tài nguyên, trong đó dữ liệu được sao chép giữa các máy chủ với nhau. Bộ cân bằng tải là thiết bị nằm giữa người dùng và nhóm máy chủ, đồng thời đóng vai trò là bộ điều giải, đảm bảo rằng tất cả các máy chủ tài nguyên đều được sử dụng như nhau. 

0983171808